Typ:

byty
Byty

191 nabídek

1+kk | 1+1 | 2+kk | 2+1 | 3+kk
3+1 | 4+kk | 4+1 | 5+kk
5+1 | 6 a více | Atypický
Pokoj

Nejnovější nemovitosti

Aktuality

FAQ

otazník

Co je to anuita?

Je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jde o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.

otazník

Co je katastr nemovitostí?

Je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

otazník

Co je kolaudace?

Schválení stavby nebo části stavby, která vyžadovala stavební povolení, k užívání. Kolaudace je výsledkem kolaudačního rozhodnutí vydaného po kolaudačním řízení.

otazník

Co to je Home staging?

Profesionální příprava nemovitosti za účelem zvýšení atraktivity při prodeji či pronájmu.

otazník

Co je Zprostředkovatelská smlouva?

Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.

otazník

Co je Věcné břemeno?

Omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinnen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).

Naši partneři

Swiss Life Select logo

oddělovač