Do kdy musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

Do kdy musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

12.01.2021

 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutno podat vždy při pořízení nové nemovitosti. Daňové přiznání je tak povinnen podat každý, kdo pořídil v minulém roce nemovitost a k 1. lednu daného roku je zapsán v katastru nemovitostí jako majitel nemovitostí. A termínem pro podání daňového přiznání je tradičně 31. leden.

 

Posuny termínů v návaznosti na covid epidemii

Letos připadá 31. leden na neděli, takže řádný termín pro daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by měl být 1. února. Ministerstvo financí ale v souvislosti s koronavirovou epidemií prodloužilo termín pro odevzdání daňového přiznání až na 1. dubna. Nemělo by se tak shlukovat velké množství lidí na finančních úřadech při odevzdávání daňového přiznání, na podání přiznání je čas ještě téměř tři měsíce. Stejné posunutí termínu platí i pro podání daňového přiznání k silniční dani. To mají povinnost podat všichni podnikatelé využívající auto k podnikání. Daňové přiznání by měli podávat do 1. února, do tohoto data by měla také být v roce 2021 splatná silniční daň. Stejně jako u daně z nemovitosti byl ale termín pro silniční daň posunutý na 1. dubna.

 

Musíte podat daňové přiznání k nemovitosti?

ANO, pokud jste nabyli nemovitost v minulém roce.

ANO, pokud jste nabyli podíl na nemovitosti v minulém roce, daňové přiznání musí podat každý ze spoluvlastníků.

NE, pokud jste nabili podíl na nemovitosti v minulém roce a daňové přiznání podává jeden ze spoluvlastníků za celou nemovitou věc jako společný zástupce.

ANO, pokud stavíte na svém pozemku a v uplynulém roce jste zahájili stavební řízení.

ANO, pokud jste v minulém roce stavbu dokončili.

ANO, pokud jste začali bydlet v nedostavěném domě.

ANO, pokud jste přistavili nebo nastavili zdanitelnou stavbu.

ANO, pokud se změnila výměra, druh či účel vaší nemovitosti.

NE v případě, kdy místní samospráva změnila výši daně z nemovitých věcí.

NE v případě, kdy se mění koeficienty daně z nemovitých věcí.

NE, pokud jste rozhodnutím místní samosprávy osvobozeni od platby daně, nebo naopak osvobození od daně zaniklo.

NE, pokud jste prodali nemovitost v uplynulém roce a byla to vaše jediná nemovitost v daném kraji. Tuto skutečnost můžete finančnímu úřadu pouze neformálně oznámit, například dopisem.

ANO, pokud jste prodali nemovitost v uplynulém roce a stále máte v daném kraji jednu či více nemovitostí. Musíte podat daňové přiznání a tuto skutečnost v něm zohlednit.

NE, pokud jste nabyli nemovitost v rámci společného vlastnictví manželů a daňové přiznání k nemovitosti už podává druhý z manželů, ten je pak považován za společného zástupce.

 

Daňové přiznání k nemovitosti je nutné podat na místně příslušný finanční úřad. Pokud tak vznikla okolnost, při které musíte podat daňové přiznání, ve více krajích, tak musíte podat v každém z těchto krajů samostatné daňové přiznání. Daňové přiznání k dani z příjmu až 3. května. Kromě lednového přiznání k dani z nemovitých věci, můžete později letos odevzdat i daňové přiznání k dani z příjmu. To má sice termín odevzdání klasicky 1. dubna, ale pokud budete přiznání odevzdávat elektronicky, tak můžete až do 1. května, což je svátek, a termínem v roce 2021 tak bude až 3. květen. Stát tak chce podpořit digitalizaci ekonomiky a elektronickou komunikaci.

 

Elektronicky můžete přiznání podat dvěma způsoby:

- podepsané elektronickým podpisem

- nebo podané přes datovou schránku.

 

Finanční úřady v době pandemie

Cílem posunutí termínů a preference elektronické komunikace je to, aby se lidé co nejméně setkávali na úřadech a aby se zamezilo komunitnímu šíření viru při odevzdávání přiznání. Oficiální zprávou finančního úřadu je: nechoďte – volejte – podejte. Poplatníci nemají navštěvovat úřady a jednat se správcem daně, využívat by měli elektronickou komunikaci nebo telefonní kontakty, uvedené na stránkách finanční správy.

 

Zdroj: https://www.hypoindex.cz/clanky/danove-priznani-k-dani-z-nemovitosti-se-posouva-o-dva-mesice/

oddělovač