VŠE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník realitních pojmů C

Cena nemovité věci

D

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Daň z přijmu z prodeje nemovité věci

E

Energetický štítek budov

H

Home staging

Hypotéka

I

Inspekce nemovitostí

K

Katastr nemovitostí

Kupní smlouva na nemovitost

P

Parcelní číslo v katastru nemovitostí

Provize

Provize realitních kanceláří

Předkupní právo

Převod vlastnického práva k nemovité věci

R

Realitní makléř

Rezervační smlouva (neboli dohoda o zablokování)

S

Smlouva o smlouvě budoucí

V

Vada skrytá

Vada věci

Věcné břemeno

Z

Záloha

Zástavní právo

Zástupce kupujícího