Za jaké vady odpovídá řemeslník?

Za jaké vady odpovídá řemeslník?

10.01.2022

 

V době nedostatku řemeslníků a zdražování stavebních materiálů je obtížné najít šikovného řemeslníka, který s vámi navíc podepíše detailní písemnou smlouvu o dílo. Jak postupovat, pokud písemnou smlouvu nemáte a jak je možné reklamovat případné vady?

 

Práce bez písemné smlouvy

V ideálním světě máte s řemeslníkem sepsanou písemnou smlouvu o dílo, která vás jako zákazníka chrání. Řemeslníků je ale málo, stavební materiály zdražují a sehnat spolehlivého řemeslníka je nadlidský úkon. Když si najde čas a přiloží ruku k dílu, nebude se chtít zabývat jednáním o jednotlivých ustanoveních písemné smlouvy. Ve frontě za vámi totiž stojí další potencionální zákazníci, kteří na písemné smlouvě netrvají.

„Bohužel v dnešní době, kdy je řemeslníků nedostatek a ti si tak mohou zákazníky spíše vybírat, je dost možné, že vám řemeslník podpis smlouvy odmítne. Přesto je dobré se o uzavření smlouvy alespoň pokusit, protože je to právně nejjistější varianta,“ uvádí Ondřej Preuss, advokát a zakladatel služby Dostupný advokát.

„Pokud řemeslník smlouvu nepodepíše, ale má dobré reference a vy mu dílo i tak zadáte, je dobré mít v ruce alespoň nějaký záznam o rozsahu práce, termínech a ceně. Můžete se domluvit, že mu vše shrnete do e-mailu a on vám to potvrdí, případně alespoň ve formě SMS. V případě rozsáhlejších prací, jako jsou rekonstrukce, je také nezbytné vzájemně si schválit rozpočet, ze kterého je jasné, zda a jak je započten materiál, kdo jej případně objednává a platí a jaká jednotková cena jednotlivých prací,“ doporučuje Preuss.

 

Zjevné vady reklamujte hned, skryté do pěti let

Vady zjevné musí zákazník řemeslníkovi vytknout hned. Neuvede-li vadu například do předávacího protokolu, později již nebude moci vadu reklamovat.

„Podnikatel odpovídá za veškeré vady, které se na stavbě nachází v okamžiku předání. Pokud ovšem při předání stavby neupozorníte podnikatele na zjevné vady stavby a nebudete je bez zbytečného odkladu reklamovat, svých práv se pak budete domáhat jen velmi obtížně. Po této době máte práva z vad stavby, jestliže vadu podnikatel způsobil porušením své povinnosti,“ uvádí Česká obchodní inspekce ve spotřebitelském průvodci.

Naproti tomu u vad skrytých už z jejich názvu vyplývá, že jste je při převzetí nemohli odhalit. Objevují se až později, při užívání díla. Často jsou způsobeny špatným pracovním postupem nebo nevhodně použitým materiálem. Skryté vady je u stavby nutno reklamovat ihned, jakmile vadu objevíte, nejpozději ale do pěti let od převzetí.

Při reklamaci se nároky liší podle toho, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Vada, která spočívá v podstatném porušení smlouvy, je taková, o níž kdybyste věděli předem, smlouvu byste neuzavřeli.

„I vaše nároky se liší podle typů vad. U těch podstatných přichází v úvahu celá škála požadavků od opravy přes slevu, provedení náhradního díla až po odstoupení od smlouvy s nárokem na vrácení peněz. U nepodstatnýchvad máte nárok na opravu či slevu,“ připomíná ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

 

Převzetí díla i s vadami

Podle občanského zákoníku musí zákazník dílo převzít i s vadami, pokud tyto vady nebrání užívání (jak po stránce funkční, tak estetické).

„Při přebírání díla má své povinnosti nejen zhotovitel, ale i objednatel. Dokončené dílo převzít musíte – buďto s výhradami, nebo bez výhrad. Obezřetnost je namístě, protože pokud převezmete dílo bez výhrad, nemusíte později uspět při reklamaci zjevných vad,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Předání a převzetí díla stvrzují smluvní strany předávacím protokolem. Existuje-li smlouva o dílo, lze porovnat výsledek se zadáním. „Z předávacího protokolu by mělo vyplývat, kdo je objednatelem a kdo zhotovitelem, kdy k předání dochází, a že dílo je přebíráno v rozsahu odpovídajícímu zadání. Případně je možné v rámci protokolu dílo převzít s výhradou vad, které jsou v něm přímo popsány,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss.

 

Zdroj: https://www.hypoindex.cz/clanky/stavba-nebo-rekonstrukce-za-jake-vady-remeslnik-odpovida/

oddělovač